Test deg selv!

Er du enig i LOs viktigste saker? LO stiller ikke til valg, men vi er opptatt av at vi har gode lokalsamfunn, med et trygt arbeidsliv og et rettferdig velferdssamfunn

Start testen

Oppsummering

Del testen
Påstand 1
Skole, barnehager og eldreomsorg bør drives av kommuner og ideelle organisasjoner, ikke av private selskaper med profitt som mål
Hoppet over
Enig
Uenig
Vet ikke
LO mener
LO vil at barnehager, skole og eldreomsorg skal drives i regi av fellesskapet. Vi støtter at frivillige og ideelle organisasjoner spiller en rolle, og at offentlige midler skal ikke gå til privat profitt.
Påstand 2
Det bør ansettes flere i eldreomsorgen, og de ansatte må få tillit til å gjøre en god jobb
Hoppet over
Enig
Uenig
Vet ikke
LO mener
LO vil at det skal ansettes flere i eldreomsorgen og at de ansatte får tid og tillit til å levere god omsorg i arbeidet. De eldre lider når de ansatte har for knapp tid til å utføre oppgavene sine.
Påstand 3
Det bør bli billigere for barn å delta på fritidsaktiviteter
Hoppet over
Enig
Uenig
Vet ikke
LO mener
LO er bekymret for barn og unges utenforskap og psykisk helse. Vi kan hjelpe dette ved å styrke fellesskapet og gjøre fritidsaktiviteter mer tilgjengelige, spesielt økonomisk, så flere barn kan delta og bli inkludert.
Påstand 4
Det bør bli flere hele og faste stillinger i kommunene
Hoppet over
Enig
Uenig
Vet ikke
LO mener
LO mener at flere faste stillinger gjør kommunale tilbud mer forutsigbare og tjenestene mer effektive. Slik at ansatte i norske kommuner ikke har små stillingsbrøker mot sin vilje, eller at kommunene må leie inn masse vikarer fra dyre bemanningsbyråer.
Påstand 5
Kommunene må ta mer ansvar for å sikre skikkelige arbeidsforhold i private virksomheter.
Hoppet over
Enig
Uenig
Vet ikke
LO mener
LO mener at ulovlige arbeidsforhold er et problem i flere bransjer. Som en stor innkjøper kan kommunen stille krav til private leverandører, og kontrollere at kravene blir fulgt. Det har mange kommuner som blir styrt av venstresiden allerede gjort – vi mener alle kommuner bør følge etter!
Påstand 6
Kommunene bør sikre flere lærlingplasser
Hoppet over
Enig
Uenig
Vet ikke
LO mener
Vi i LO mener at Norge trenger flere fagarbeidere, men det er få lærlingplasser. Kommunene bør hjelpe bedrifter med å etablere læreplasser, og stille krav om at leverandører har lærlinger. Kommunene må også selv opprette læreplasser i egne virksomheter.

Les mer om hva vi mener

LO vil at barnehager, skole og eldreomsorg skal drives i regi av fellesskapet. Vi støtter at frivillige og ideelle organisasjoner spiller en rolle, og at offentlige midler skal ikke gå til privat profitt.
Besøk LOs valgsider